Rozhodli jsme se podpořit projekt, který pomáhá studentům LF UK v Praze bojovat proti syndromu vyhoření.
Projekt zaštiťuje IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny)

IFMSA – International Federation of Medical Students Associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze 117 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.
2. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy v Praze. Sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol, kde také probíhá nejvíce výuky; teoretické předměty se učí převážně v Teoretických a preklinických ústavech v Motole (ul. Plzeňská); část klinické výuky se odehrává na klinikách a ústavu Nemocnice Na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici; stáže a praxe mají naši studenti i v dalších nemocnicích. Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy.

O PROJEKTU

Syndrom vyhoření, slyšíme o něm ze všech stran. Vidíme ho kolem sebe. Někteří s ním mají i osobní zkušenost. Stav naprostého vyčerpání, ztráta nadšení pro práci, snížená výkonnost. Syndrom vyhoření může mít různé podoby. Může se objevit v různých etapách našeho života. Jak mu předcházet? Nezapomínejte sami na sebe. Jak se říká, abychom se mohli postarat o ostatní, musíme se umět postarat nejprve sami o sebe. 


NAŠE SPOLEČNÁ MISE 

Náš projekt chce připomenout medikům, aby nezapomínali na cestě za vysněným lékařským titulem na své koníčky a zkrátka na to, co jim dělá v životě radost. Cílem projektu je podpořit mediky ve zdravém životním stylu i při studiu, motivovat je k tomu, aby byli v budoucnu jako lékaři správným vzorem svým pacientům. Na našem projektu se podílí studenti lékařských fakult z různých ročníků, mladí lékaři, studenti fyzioterapie i externí členové. 


VZDĚLÁVÁNÍ A MOTIVACE

Těšit se můžete na přednášky, workshopy i další akce s tématikou cvičení, stravování, zdravého životního stylu i zlepšení psychické hygieny.