PODMÍNKY FRESHAKADEMIE

 

Tak s chutí do toho a půl je hotovo.

Následující krátký text slouží především tomu, abychom se vyhnuli případným nedorozuměním hlavně při nestandardních situacích. Pořádek dělá přátelé a my se prostě chceme kamarádit 🙂

 • 1
  Takový to úvodní zvěrstvo kolem
 1. My kluci z FreshAkademie (FreshAkademie IČ06582524 s.r.o.) jsme provozovatel, dále jen FreshAkademie. Vy, Fresháci a Freshandy z FreshGymu jste našimi klienty, dále jen Klient. 
 2. (FreshJídelníček) Vyplněním registračního formuláře se Klient zavazuje uhradit ve smluveném termínu smluvenou částku bezhotovostním převodem na účet FreshAkademie dle pokynů. Aktuální údaje, termíny a částky jsou vždy Klientovi doručeny elektronickou formou a Klient je po vyplnění registračního formuláře obdrží do emailu. 
 3. Registrací a zaplacením vyjadřuje Klient souhlas s těmito podmínkami. Pak si můžem plácnout.
 4. FreshAkademie si vyhrazuje právo podmínky měnit. Tenhle bod tu máme pro případ, kdyby bylo třeba něco trochu změnit a ňákej chytrák se nám to pokusil vomlátit vo xicht. Ničeho se neboj Kliente! Vždy ti dáme vědět, že se něco mění.
 • 2
  Registrace, Kapacita, Platba
 1. Kapacita nabízné služby je omezená, viz aktuální informace na webu, případně po dohodě emailem. Zkrátka v případě, že se sejde mnoho objednávek, budeme tě včas informovat, kdy můžeš zahájení služby očekávat.
 2. Za kompletní je považována registrace až po řádném vyplnění formuláře a včasném zaplacení (rozhodující je datum přijetí platby).
 3. V případě uhrazení částky po naplnění kapacity si FreshAkademie vyhrazuje právo odmítnout Klientovi službu kurzů nebo přednášek poskytnout. V takovém případě bude platba navrácena Klientovi požadovaným způsobem a v plné výši.
 4. FreshAkademie si vyhrazuje právo ve výjimečných případech kapacitu služby navýšit.
 5. FreshAkadmie si vyhrazuje právo odmítnout potenciálního Klienta, pokud má podezření na podvodné jednání, záměrné poškození FreshKruháče, FreshKempu nebo FreshAkadmie nebo ostatních Klientů nebo opakované neuposlechnutí pokynů instruktora.
 • 3
  Průběž služby FRESH-JÍDELNÍČEK
 1. V případě zájmu o službu FreshJídelníček klient vyplní webový formulář, včetně vstupních údajů, které budou použity na vyhotovení stravovacího plánu.
 2. Následně klientovi přijdou pokyny k platbě do emailu, který uvedl.
 3. Po zaplacení bude do 3 pracovních dnů Klientovi přidělenen konkrétní zpracovatel z řad FreshTrenérů, který se případně doptá na doplňující údaje a domluví si úvodní schůzku.
 4. Na úvodní schůzce se rozeberou stávající stravovací návyky, předloží se prvotní návrh na změnu ve stravovacím režimu a předloží se Klientovi konkrétní výstupy pro následující měsíc 4 týdny.
 5. Po 14 dnech, kdy Klient drží předepsaný režim, následuje druhá kontaktní schůzka. Na té se rozeberou dosavadní postupy, první výsledky a upraví se, co je bude nutné dle potřeb a přání Klienta.
 6. Po dalších 14 dnech následuje závěrečný kontakt prvního měsíce, standardne elektronicky a vyhodnocení. V případě nutnosti následují ještě další úpravy režimu na další období.