AKREDITOVANÝ KURZ PRAHA

Vyber si své budoucí povolání a staň se certifikovaným trenérem.

V našich studijních programech se můžete těšit na profesionální přístup a komplexní interaktivní výuku, která absolventy ponoří do praktických i teoretických přednášek. Absolventi během kurzu získávají široký přehled odborných znalostí a jsou samostatně schopni poskytovat nejkvalitnější služby svým klientům ve fitness centrech i mimo ně.  Po úspěšném ukončení kurzu se absolvent může oficiálně ucházet a nebo pracovat jako osobní trenér v oblasti zdravého životního stylu. Všechny naše kurzy jsou akreditované MŠMT.

CO ZÍSKÁTE?

K tomu stát se profesionálem, stačí pouze začít!

Během kurzu se student ponoří do poznání základních znalostí obecné a funkční anatomie, která je nutným základem pro ovládnutí trenérských dovedností.
V průběhu vyučovacích hodin získává student neustále nové informace, které jsou vyučovány teoreticko-praktickou zkouškou tak, aby mohl každý student informace komplexně přijmout a pochopit.
Do vyučovacích hodin jsou prokládány písemné a ústní testy, které zjišťují připravenost a pozornost každého studenta. Abychom zabránili studentům nepodcenit závěrečné zkoušky, sestavujeme tyto testy ve formě, se kterou setkají u finálních zkoušek.
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek, které se skládají z písemné a ústní zkoušky, budou studenti oceněni osvědčením o úspěšném ukončení, které je oficiálně akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

3 DRUHY TRENÉRSKÝCH LICENCÍ V 5 TÝDENNÍM KURZU!

Kurz se skládá z hlavního celku Instruktor Fitness, ke kterému jsme otevřeli dvě nástavbové rozšíření, které obohacují znalosti studenta v daném oboru. 

Nástavby 

 

KDE KURZ PROBÍHÁ?

AUTEM, BUSEM I TRAMVAJÍ!

Výuka bude probíhat v našem Školicím středisku a gymu FreshKruháče, v srdci sídliště Spořilov na Praze 4, v ulici  Hrusická 2617/3a. V docházkové vzdálenosti od tramvajové i autobusové zastávky Spořilov.


UNIKÁTNÍ VÝUKOVÝ MODEL

Kurz je sestaven podle modelu, který by měl každý absolvent při ukončování kurzu přirozeně využívat. Celý koncept školení nových trenérů, nebo zájemců o zdravý životní styl je složen do 4 na sebe navazujících bloků.

INSTRUKTOR FITNESS

0
výukových hodin
0
víkendových bloků

Kurz Instruktor Fitness je v oblasti sportu a zdraví nejkomplexnějším odborným zaměřením. Absolvent získává odborné dovednosti, které mu umožňují profesionálně přistupovat k individualitě každého klienta. Ovládne základní a pokročilé prvky z oblasti fyzioterapie, sportovní zátěže a kondičního cvičení. Získané dovednosti uplatňuje s klienty ve fitness centrech i mimo ně.

TRENÉR KONDIČNÍHO POSILOVÁNÍ

0
Nástavbový učební blok navíc

Nástavbové studium kurzu instruktor fitness je zaměřené na získání dovedností v oblasti vedení skupinových lekcí (kruhové, silové, kondiční, vytrvalostní a atletické skupinové tréninky). Absolvent získává znalosti v oblasti sestavování kruhových tréninků a práci s lidmi, které si v rámci kurzu v praktické části vyzkouší na vlastní kůži mezi reálnými zákazníky na kruhových trénincích FreshKruháče. 

TRENÉR KULTURISTIKY A FITNESS II. TŘÍDY

0
Nástavbový učební blok navíc

Nástavbové studium kurzu instruktor fitness zaměřené na svět fitness a kulturistiky. V této nástavbě absolvent získá odborné znalosti v sestavování objemových, nebo rýsovacích jídelních plánů a tréninkových jednotek.