INSTRUKTOR FITNESS

STAŇ SE SKUTEČNÝM PROFESIONÁLEM V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Kurz Instruktor Fitness je v oblasti sportu a zdraví nejkomplexnějším odborným zaměřením.  Absolvent získává odborné dovednosti, které mu umožňují profesionálně přistupovat k individualitě každého klienta. Ovládne základní a pokročilé prvky z oblasti fyzioterapie, sportovní zátěže a kondičního cvičení. Získané dovednosti uplatňuje s klienty ve fitness centrech i mimo něj.

NAŠE TĚLO

POHYB

NEUŠKODIT

CESTA

Na našich kurzech si zakládáme na tom, aby absolvent odcházel s maximálním rozhledem v oblasti sportovní zátěže a  rovněž disponoval pokročilými fyzioterapeutickými schopnostmi. Vědomosti jsou pro Vás připraveny ve formě nejaktuálnějších moderních poznatcích z celého Světa, které se náš tým snaží neustále vylepšovat a udržovat na co nejodbornější úrovni.

Chci se stát instruktorem

UNIKÁTNÍ VÝUKOVÝ MODEL

Kurz je sestaven podle modelu, který by měl každý absolvent při ukončování kurzu přirozeně využívat. Celý koncept školení nových trenérů, nebo zájemců o zdravý životní styl je složen do 4 na sebe navazujících bloků.

FILOZOFIE ČTYŘ BLOKŮ

Kurz je sestaven podle modelu, který by měl každý absolvent při ukončování kurzu přirozeně využívat. Celý koncept školení nových trenérů, nebo zájemců o zdravý životní styl je složen do 4 na sebe navazujících bloků.

 • NAŠE TĚLO
  První blok, který učí jak naše tělo vypadá a z čeho je složeno (kostra/svaly) a proč tomu tak je. Zde je klíčová dovednost získána ovládnutím znalostí kosterního svalstva a jeho fungování.
 • POHYB
  Druhý blok učí jak se naše tělo pohybuje a jaké jsou jeho pohybové schopnosti a limity. Zde je klíčová dovednost získána ovládnutím znalostí pohybové motoriky a biomechaniky svalové soustavy.
 • NEUŠKODIT
  Třetí blok učí absolventa pohybový aparát ,,přeřídit” do původního fungování. Před dosazením konkrétního cíle musí absolvent svého klienta vždy připravit na co nejprofesionálnější spolupráci, a to pomocí všech doposud získaných postupů a dovedností. Před tím, než si klient stanoví své cíle, je povinností trenéra, aby co nejdříve zvolil tu nejrychlejší a současně nejefektivnější metodu pro odstranění všech svalových a pohybových dysbalancí.
 • CESTA
  Čtvrtý blok učí absolventa sestavit profesionální spolupráci a definovat postupy, které vedou k efektivnímu a zdraví prospěšnému dosažení cíle. Tyto postupy následně odborně a profesionálně kontrolovat a aplikovat dle potřeb klienta.

Chci se stát instruktorem

UČEBNÍ PLÁN

NAŠE TĚLO

 • 1
  OBECNÁ A FUNKČNÍ ANATOMIE
  První týden se zaměřujeme na získání znalostí v oblasti obecné a funkční anatomie, ve které se studenti naučí z čeho se tělo skládá a jak konkrétní svaly fungují. Ponoříme se do teorie dýchání a v praxi si ukážeme rozdíly dechů a detailně popíšeme a probereme brániční dýchání.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent získává základní znalosti o lidském těle. Kosterní soustava se stává základním prvek odborných zkušenosti. První týden je tedy nejdůležitějším a klíčovým předpokladem pro úspěšné ukončení celého kurzu.


POHYB TĚLA

 • 2
  POHYBOVÉ VZORY
  Druhý a třetí týden se výuka přesouvá do praktické části a ta je zaměřená především na pohyb našeho těla. Funkční rozbor pohybu, ve kterém se studenti učí jak funguje naše páteř, klouby a celá svalová soustava. Pohybové vzory, nebo-li správné pohybové návyky jsou rozděleny na několik tématických částí.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent v průběhu tohoto týdne získává dovednosti, které využívá k odbornému pozorování pohybu těla a schopnost odborně definovat a posoudit anatomicky správné postavení páteře ve všech jejích úsecích, během pohybu a statických poloh.

NEUŠKODIT

 • 3
  NEUBLÍŽIT
  Následující týden se zaměřujeme na zdravý pohybový aparát. Kvalitní trenér musí vždy disponovat schopnosti vytvářet individuální přístup ke každému problému a tento problém efektivně a s ohledem na zdraví správně kompenzovat a úplně vyřešit.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent během tohoto týdne pronikne do tématických okruhů fyzioterapie. Osvojí si dovednosti pro zvládnutí základních diagnostik poruch pohybového aparátu klienta. Zjišťuje pohybové nedostatky a potencionální hrozby, které umí ihned kompenzovat pomocí základních fyzioterapeutických technik.


CESTA

 • 4
  STANOVENÍ CÍLŮ A POTŘEB KLIENTA
  V tomto týdnu se zaměřujeme na finální sestavování cílů dle potřeb klienta. Studenti se učí jak vytvářet základní tréninkové plány a jídelní postupy.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent získává dovednosti v oblasti rehablitační terpaie. Efektivně a správně řeší příznaky pohybových poruch a zranění za pomocí tejpovacích, masážních a rehablitačních technik. Naučí se řešit běžné a akutní zdravotní selhání pohotově a zodpovědně.



18.10. - 24.11. 2019

Chci se stát instruktorem