INSTRUKTOR FITNESS

STAŇ SE SKUTEČNÝM PROFESIONÁLEM V OBLASTI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Kurz Instruktor Fitness je v oblasti sportu a zdraví nejkomplexnějším odborným zaměřením.  Absolvent získává odborné dovednosti, které mu umožňují profesionálně přistupovat k individualitě každého klienta. Ovládne základní a pokročilé prvky z oblasti fyzioterapie, sportovní zátěže a kondičního cvičení. Získané dovednosti uplatňuje s klienty ve fitness centrech i mimo něj.

NAŠE TĚLO

POHYB

NEUŠKODIT

CESTA

Na našich kurzech si zakládáme na tom, aby absolvent odcházel s maximálním rozhledem v oblasti sportovní zátěže a  rovněž disponoval pokročilými fyzioterapeutickými schopnostmi. Vědomosti jsou pro Vás připraveny ve formě nejaktuálnějších moderních poznatcích z celého Světa, které se náš tým snaží neustále vylepšovat a udržovat na co nejodbornější úrovni.

UNIKÁTNÍ VÝUKOVÝ MODEL

Kurz je sestaven podle modelu, který by měl každý absolvent při ukončování kurzu přirozeně využívat. Celý koncept školení nových trenérů, nebo zájemců o zdravý životní styl je složen do 4 na sebe navazujících bloků.

FILOZOFIE ČTYŘ BLOKŮ

Kurz je sestaven podle modelu, který by měl každý absolvent při ukončování kurzu přirozeně využívat. Celý koncept školení nových trenérů, nebo zájemců o zdravý životní styl je složen do 4 na sebe navazujících bloků.

 • NAŠE TĚLO
  První blok, který učí jak naše tělo vypadá a z čeho je složeno (kostra/svaly) a proč tomu tak je. Zde je klíčová dovednost získána ovládnutím znalostí kosterního svalstva a jeho fungování.
 • POHYB
  Druhý blok učí jak se naše tělo pohybuje a jaké jsou jeho pohybové schopnosti a limity. Zde je klíčová dovednost získána ovládnutím znalostí pohybové motoriky a biomechaniky svalové soustavy.
 • NEUŠKODIT
  Třetí blok učí absolventa pohybový aparát ,,přeřídit” do původního fungování. Před dosazením konkrétního cíle musí absolvent svého klienta vždy připravit na co nejprofesionálnější spolupráci, a to pomocí všech doposud získaných postupů a dovedností. Před tím, než si klient stanoví své cíle, je povinností trenéra, aby co nejdříve zvolil tu nejrychlejší a současně nejefektivnější metodu pro odstranění všech svalových a pohybových dysbalancí.
 • CESTA
  Čtvrtý blok učí absolventa sestavit profesionální spolupráci a definovat postupy, které vedou k efektivnímu a zdraví prospěšnému dosažení cíle. Tyto postupy následně odborně a profesionálně kontrolovat a aplikovat dle potřeb klienta.

UČEBNÍ PLÁN

NAŠE TĚLO

 • 1
  OBECNÁ A FUNKČNÍ ANATOMIE
  První týden se zaměřujeme na získání znalostí v oblasti obecné a funkční anatomie, ve které se studenti naučí z čeho se tělo skládá a jak konkrétní svaly fungují. Ponoříme se do teorie dýchání a v praxi si ukážeme rozdíly dechů a detailně popíšeme a probereme brániční dýchání.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent získává základní znalosti o lidském těle. Kosterní soustava se stává základním prvek odborných zkušenosti. První týden je tedy nejdůležitějším a klíčovým předpokladem pro úspěšné ukončení celého kurzu.


POHYB TĚLA

 • 2
  POHYBOVÉ VZORY
  Druhý a třetí týden se výuka přesouvá do praktické části a ta je zaměřená především na pohyb našeho těla. Funkční rozbor pohybu, ve kterém se studenti učí jak funguje naše páteř, klouby a celá svalová soustava. Pohybové vzory, nebo-li správné pohybové návyky jsou rozděleny na několik tématických částí.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent v průběhu tohoto týdne získává dovednosti, které využívá k odbornému pozorování pohybu těla a schopnost odborně definovat a posoudit anatomicky správné postavení páteře ve všech jejích úsecích, během pohybu a statických poloh.

NEUŠKODIT

 • 3
  NEUBLÍŽIT
  Následující týden se zaměřujeme na zdravý pohybový aparát. Kvalitní trenér musí vždy disponovat schopnosti vytvářet individuální přístup ke každému problému a tento problém efektivně a s ohledem na zdraví správně kompenzovat a úplně vyřešit.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent během tohoto týdne pronikne do tématických okruhů fyzioterapie. Osvojí si dovednosti pro zvládnutí základních diagnostik poruch pohybového aparátu klienta. Zjišťuje pohybové nedostatky a potencionální hrozby, které umí ihned kompenzovat pomocí základních fyzioterapeutických technik.


CESTA

 • 4
  STANOVENÍ CÍLŮ A POTŘEB KLIENTA
  V tomto týdnu se zaměřujeme na finální sestavování cílů dle potřeb klienta. Studenti se učí jak vytvářet základní tréninkové plány a jídelní postupy.
 • ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI
  Absolvent získává dovednosti v oblasti rehablitační terpaie. Efektivně a správně řeší příznaky pohybových poruch a zranění za pomocí tejpovacích, masážních a rehablitačních technik. Naučí se řešit běžné a akutní zdravotní selhání pohotově a zodpovědně.18.10. - 24.11. 2019